SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2019. gadā.