Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

 

Veselības aprūpes pakalpojumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu

Pacienta līdzmaksājuma apmērs

13. pielikums 2018. gada 28. augusta MK noteikumiem Nr. 555

 

Nr.p.k.

Veselības aprūpes pakalpojums

Pacienta iemaksa

EUR

1.

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu

Speciālistu pakalpojumi:endokrinoloģija, ķirurģija, traumatoloģija, ortopēdija, ginekoloģija

 

 

4,27

2.

Par ārstēšanos dienas stacionārā

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi: ķirurģiskie pakalpojumi - traumatoloģija, ortopēdija, vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana

 

 

7,11

3.

Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi;

rentgenoloģiskie izmeklējumi (par izmeklējumu)

 

1,42

2,85

4.

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

4,27

5.

Veselības aprūpe mājās ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ķirurga nosūtījumu pēc ķirurģiskas manipulācijas

 

__

6. Diabēta apmācības kabinets (ar ģimenes ārsta vai endokrinologa nozīmējumu) __
7. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets (ar ģimenes ārsta vai endokrinologa nozīmējumu) ___

 

 

Veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta, lai pacients pēc operācijas vai pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, pēc kurām vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu ātrāk doties mājās. Veselības aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā.

Veselības aprūpes pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma ir maksas pakalpojums.

Informācija pa telefonu Nr. 63423149